Grafisk form och illustration

Uppifrån och ner, från v till h:

Illustration till vigselbevis för Härryda kommun, illustration till logga för Liaberg Grönsaker och Liaberg Kaffe, Skissförslag till återvinningsinformation om rötning av kompostavfall, samt mönster för Härryda kommun.