ans

Angereds Närsjukhus. Gestaltningsuppdrag för Västfastigheter, mönster för användning exteriört och interiört, på olika material och i olika skala och täthet.

 

Foton ovan på balkong och skärmtak: Bert Leandersson

Jag skapade Lärjedalsmönstret som en hyllning till det som förenar oss och är oss kärt, som platsen vi bor på. Det är förankrat i platsens bebyggelse, befolkning och natur. Den krokiga linjen är ett modifierat parti av Lärjeån, grönskan/löven/träden är dels en symbol för den mycket påtagliga och tillgängliga naturen i området, med dess många olika trädslag, men de symboliserar också befolkningen med dess mångfald och likheter.

 

Mönstret återkommer i byggnaden på balkonger och skärmtak, fönsterpartier ute och inne, innerväggar vid hissar och trappor, samt i receptionen. Byggnaden invigdes i september 2015.

 

Foto ovan och nedan på reception och hissar: Ola Sundberg/Soundhill Foto

Lärjedalsmönstret kommer också att användas i sjukhusets grafiska material.

Nedan en varierad version av mönstret.